SZC logo

BKSZC

OM kód: 203032/012 | 1183 Budapest, Thököly utca 11.

Intézmény logo

Támogassa a Pogány Frigyes Technikumot / Bankszámlaszám: 10300002-13531181-00024900 / Közlemény rovatba: Pogány Frigyes Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2023. okt. 12.


pogi

  Felvételi 2024

  Tájékoztató a BKSZC Pogány Frigyes Technikum középfokú felvételi eljárásáról

  Felvételi 2024

  A középfokú beiskolázás rendjét az Oktatási Hivatal határozza meg, az erről szóló tájékoztatók itt találhatók:

  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyeknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

  A 2024/25. tanévben az induló képzéseink kódjait és a felvételi követelményeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

   

  A fontos dátumok a következők:

   

  1. Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára: 2023. november 30-ig

  A vizsgára egyénileg kell jelentkeztetni közvetlenül a választott vizsgaszervező intézményben. A vizsgát a tanuló bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem.

  A tanulót a központi írásbeli vizsgára az erre szolgáló űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával, vagy hagyományosan papír alapon. Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül, elektronikusan történik a vizsgaszervező intézmény részére.

  Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel!

  A különleges bánásmódot igénylő tanuló (SNI, BTMN) a vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben az Oktatási Hivatal által kiadott űrlapon kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához, mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti. A kedvezményekről minden esetben a vizsgaszervező intézmény igazgatója az összes körülményt mérlegelve dönt. Az elbírálás után írásbeli határozat születik a kérésről, ezt a jelentkezési lapon megadott címre postázzuk. Ezt a határozatot a tanulónak a vizsgára magával kell hoznia!

   

  A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:

  2024. január 20-án 10:00 óra

  A pótló írásbeli vizsga időpontja:

  2024. január 30-án 14:00 óra.

   

  Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

   

  A központi írásbeli felvételi vizsgára külön írásos behívót nem küldünk! A vizsgázónak a vizsgaidőpont előtt fél órával kell megjelennie az iskolában. Kérjük, hogy tollat, körzőt, vonalzót és fényképes igazolványt hozzanak magukkal.

   

  A vizsgadolgozatok megtekintésére 2024. január 25-én 8 és 16 óra között van lehetőség.

  Az értékelőlapokat 2024. február 9-ig juttatjuk el a felvételizőknek.

   

  1. Jelentkezés a középiskolába

  A középiskolai felvételi jelentkezési lapok beadási határideje: 2024. február 21.

  Kérjük, hogy a jelentkezési lapot pontosan, minden adatot megadva, olvashatóan töltsék ki (gondviselő telefonszáma, e-mail címe) és a 7-8. osztályban tanult minden tantárgy osztályzatát kérjük kitölteni!

  A jelentkezési laphoz kérjük, mellékeljék a központi írásbeli felvételi vizsga értékelő lapjának és az SNI, BTMN  tanulók esetén az érvényes szakértői vélemény fénymásolatát!

  A jelentkezési lapot mindkét szülőnek és a 14. életévét betöltött tanulónak is alá kell írnia. Erről bővebben itt olvashat:

  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_felveteli_lapok_alairasa

   

   

   

   

  1. Részletes felvételi követelmények ágazatonként

   

  SNI/BTMN tájékoztató

  Iskolánkba felveszük

  • egyéb pszichés fejlődési zavaros tanulót kivéve, ha a figyelem- és aktivitási zavar (F90.0) a vezető tünet,
  • a magatartás-zavar kizáró ok.
  • beszédfogyatékos tanulót, ha van megállapított egyéb pszichés zavara is.

   

  Nem veszünk fel

  • informatika ágazatra: olyan tanulót, aki diszkalkúliás és/ vagy mentesítették a matematika tantárgy értékelése alól.

   

  Informatika és távközlés ágazat (1201 kód)

   

  A felvétel feltétele:

  • központi írásbeli felvételi vizsga matematika és magyar nyelv tantárgyból,
  • szóbeli felvételi vizsga.

  Felvételt kizáró ok:

  • bukás bármely tantárgyból,
  • a matematika tantárgy értékelése alóli mentesítés és/vagy a diszkalkúlia.

  Szóbeli felvételi vizsga

  A szóbeli vizsgára a középiskolai jelentkezési lapok leadásával egyidejűleg online időpontfoglalással kell majd jelentkezni az iskola honlapján.

  A vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk. A vizsgázónak a lefoglalt vizsgaidőpont előtt fél órával kell megjelennie az iskolában.

  Kérjük, hogy tollat és fényképes igazolványt hozzanak magukkal.

  Vizsganapok:

  • 2024. március 6.
  • 2024. március 7.
  • 2024. március 11.

   

  A szóbeli vizsga témakörei:

   

  Miért szeretnél az informatika ágazaton tanulni?

  Milyen szerinted a jó informatikus?

  Milyen területen szeretnél dolgozni az informatikában?

  Milyen programokat használsz? Mutasd be ezeket!

  Milyen számítógéped van otthon?

  Jellemezd magad, melyek az erősségeid, gyengeségeid?

  Milyen programnyelveket ismersz? Milyen programokat használtatok az általános iskolában?

  Mivel szoktad tölteni a szabadidődet?

  Milyen lehetőségeket látsz az informatikában az elkövetkezendő években, évtizedekben?

  Milyennek látod magad 10 év múlva? Hol szeretnél dolgozni, mivel szeretnél foglalkozni?

   

  Felkészülési idő: 30 perc

  Beszélgetés ideje: 10 perc

  Elbírálási szempontok:

   

  kommunikáció, kulturáltság

  motiváció

  konfliktus-kezelés

  közösségi munka, társas kapcsolatok

  megjelenés

  0-1-2-3-4-5

  0-1-2-3-4-5

  0-1-2-3-4

  0-1-2-3-4

  0-1-2

   

  A szóbeli vizsgán maximum 20 pont szerezhető.

   

  Sport ágazat (1202 kód)

   

  A felvétel feltétele:

  • központi írásbeli felvételi vizsga,
  • szóbeli felvételi vizsga,
  • pályaalkalmassági vizsga és
  • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

  Felvételt kizáró ok:

  • bukás bármely tantárgyból.

  VIZSGÁK:

  Szóbeli  és pályaalkalmassági felvételi vizsga

  A szóbeli és a pályaalkalmassági vizsgát egy időpontban tartjuk, erre a középiskolai jelentkezési lapok leadásával egyidejűleg online időpontfoglalással kell majd jelentkezni az iskola honlapján.

  A vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk. A vizsgázónak a lefoglalt vizsgaidőpont előtt fél órával kell megjelennie az iskolában.

  Kérjük, hogy tollat, fényképes igazolványt és tornafelszerelést hozzanak magukkal.

  Vizsganapok:

  • 2024. március 11.
  • 2024. március 12.
  • 2024. március 13.

   

  Követelmények

  Összesen elérhető 20 pont az alábbi értékelési szempontok alapján (5x4 pont) adható:

  • megjelenés;
  • kommunikációs készség, szókincs;
  • szakmai tájékozottság;
  • motiváció.

  A szóbeli vizsga témakörei:

  Miért szeretnél a sport ágazaton tanulni?

  Milyen szerinted a jó sportoló?

  Milyen tulajdonságai vannak a jó edzőnek?

  Milyen programokat tartasz fontosnak az iskolában?

  Milyen területeken próbáltad ki a tehetséged?

  Jellemezd magad, melyek az erősségeid, gyengeségeid?

  Milyennek látod magad öt, majd pedig tíz év múlva? Mik a céljaid?

  Mivel szoktad tölteni a szabadidődet?

  Miért választottad az általad űzött sportot?

  Milyen egy jó csapatjátékos szerinted?

  Milyen eredményedre vagy a legbüszkébb? Miért?

   

  Pályaalkalmassági vizsgakövetelmények

  • motoros képességek felmérése az alábbiak szerint:

   

  Feladat

   

  Elvárt minimum szint

  fiúk

  Elvárt minimum szint

  lányok

  10x5 méteres ingafutás

  max. 19 másodperc

  max. 23 másodperc

  karizom (függeszkedés)

  30

  másodperc

  15

  másodperc

  30 másodperces időtartam alatt minimum:

  1.      felülés

  18 db

  14 db

  2.      4 ütemű fekvőtámasz

  13 db

  10 db

  3.      zsámolyra szökdelés

  25 db

  20 db

   

  • mélyvízi 50 m úszás tetszőleges úszásnemben: csak a fitness-wellness instruktor szakma esetén elvárás, a szakmaválasztás függvényében, 10. évfolyamon mérjük fel.

   

  A jelentkező „megfelelt” és „nem felelt meg” értékelést szerezhet. Megfelelt értékelést kap a vizsgázó, amennyiben legalább a minimum szintet teljesíti, a feladatok elvégzése szakmailag megfelelő, valamint a munkafegyelme, motivációja, kommunikációja a gyakorlatok során megfelel a szakmai elvárosoknak.

  Ha a jelentkező nem teljesíti az elvárt szinten a pályaalkalmassági felmérést, a felvételi kérelmét elutasítjuk, ezt a neve mellett a „E” betűvel jelöljük.

   

  Egészségügyi alkalmassági vizsga

  Az egészségügyi alkalmassági vizsga időpontjáról később adunk tájékoztatást.

   

  Oktatás ágazat (1203 kód)

   

  A felvétel feltétele

  • központi írásbeli felvételi vizsga,
  • pályaalkalmassági vizsga és
  • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

  Felvételt kizáró ok:

  • bukás bármely tantárgyból.

  VIZSGÁK:

  Pályaalkalmassági vizsga

  A pályaalkalmassági vizsgára a középiskolai jelentkezési lapok leadásával egyidejűleg online időpontfoglalással kell majd jelentkezni az iskola honlapján.

  A vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk. A vizsgázónak a lefoglalt vizsgaidőpont előtt fél órával kell megjelennie az iskolában.

  Kérjük, hogy tollat és fényképes igazolványt hozzanak magukkal.

  Vizsganapok:

  • 2024. március 4.
  • 2024. március 5.

  Követelmények

  Összesen elérhető 20 pont az alábbi értékelési szempontok alapján (5x4 pont) adható:

  • megjelenés;
  • kommunikációs készség, szókincs;
  • szakmai tájékozottság;
  • motiváció.

   

  A beszélgetés  témakörei:

  1. Pályaorientációt felmérő kérdések 
  1. Miért szeretnél az oktatási ágazaton tanulni?
  2. Milyen szerinted a jó óvodapedagógus?
  3. Milyen tulajdonságai vannak a jó tanítónak?
  4. Milyen programokat tartasz fontosnak az iskolában?
  5. Milyen területeken próbáltad ki a tehetséged?
  6. Jellemezd magad, melyek az erősségeid, gyengeségeid?
  7. Mit jelent, ha valaki „rászoruló”? Hogyan lehet neki segíteni?
  8. Mivel szoktad tölteni a szabadidődet?
  9. Milyen életkorú gyerekekkel szeretnél foglalkozni? Miért?
  10. Milyen pedagógiai és szociális pályákat ismersz? Dolgoznak ismerőseid ezeken a területeken? Milyennek tartod a munkájukat?
   1. Meseolvasás (10 perc felkészülési idő után)
  • Választott vers, prózarészlet vagy ének előadása

  Egészségügyi alkalmassági vizsga

  Az egészségügyi alkalmassági vizsga időpontjáról később adunk tájékoztatást.

   

  1. A felvételi pontok számításának módja iskolánkban valamennyi ágazaton

   

  A felvételi pontszám (maximum 150 pont) a hozott és a szerzett pontok összege.

  Hozott pontok (maximum 50 pont):

  • A év végi és
  • a 8. osztályos félévi osztályzatok összege magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és a tanult idegen nyelv tantárgyakból.

  Szerzett pontok (maximum 100 pont):

  • a központi írásbeli felvételi (maximum 80 pont = elért pontszám x 0,8) és
  • az iskolai szóbeli elbeszélgetés az informatika és a sport ágazaton, motivációs beszélgetés az oktatás ágazaton (maximum 20 pont) pontszámának összege.

  A felvételi rangsor kialakítása a felvételi pontszám alapján történik. A sport ágazaton a testnevelés osztályzatot is figyelembe vesszük.

  A tantárgyi értékelés alól felmentett tanulók esetén a következő pontszámítást alkalmazzuk:

  • hozott pontok:

  Az érvényes szakértői vélemény és az általános iskola határozatának bemutatása mellett egy tantárgyból való felmentés esetén 5. tantárgyként

  • a 1201 tagozaton az informatika,
  • a 1202 és a 1203 tagozaton a biológia osztályzatot vesszük figyelembe.

  Két tantárgyból való felmentés esetén:

  • a 1201 tagozaton 4. tantárgyként az informatika, 5. tantárgyként a fizika,
  • a 1202 tagozaton 4. tantárgyként a biológia, 5. tantárgyként a kémia,
  • a 1203 tagozaton 4. tantárgyként a biológia, 5. tantárgyként az ének-zene osztályzatot vesszük figyelembe.
  • központi írásbeli felvételi pontok:

  Ha a 1202 és a 1203 tagozatra felvételiző különleges bánásmódot igénylő tanuló az érvényes szakértői javaslat alapján csak az egyik tantárgyból írja meg a központi írásbeli felvételi dolgozatot, kérésére - az érvényes szakértői vélemény és az iskolai felmentési határozatának bemutatása esetén - a megírt dolgozata pontszámát duplázzuk.

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Online Beiratkozás 2024

  Online Beiratkozás 2024

  Az elektronikus beiratkozás menete a BKSZC Pogány Frigyes Technikumba 2024/2025-ös tanévre felvett diákok esetében

  2024. jún. 14.


  pogi

  Rendkívüli felvételi eljárás 2024

  Rendkívüli felvételi eljárás 2024

  Rendkívüli felvételi eljárás informatika és távközlés ágazatra (1201-es kód) 2024

  2024. ápr. 29.


  pogi

  Riddle Road a POK döntőjében

  Riddle Road a POK döntőjében

  Cseh Zalán 10.D osztályos tanuló és csapata megmérettetett a POK projektpályázatának döntőjén a saját fejlesztéső játékával

  2024. ápr. 29.


  pogi


  Partnereink

  SZC logo

  BKSZC


  Támogassa a Pogány Frigyes Technikumot / Bankszámlaszám: 10300002-13531181-00024900 / Közlemény rovatba: Pogány Frigyes Technikum

  1183 Budapest, Thököly utca 11.

  Telefon: 06-1-290-0642

  E-mail: info@poganyszki.hu

  OM azonosító: 203032/012


  2024Támogassa a Pogány Frigyes Technikumot / Bankszámlaszám: 10300002-13531181-00024900 / Közlemény rovatba: Pogány Frigyes Technikum