Bemutatkozó videó


Beiskolázási Prezentáció


Kitűnőek

A Pogány Frigyes Szakgimnázium nevelőtestülete kapta a hátrányos helyzetű tanulók nevelési faladatainak ellátásáért a Pestszenlőrinc-Pestszentimre Kerületért díjat.


Iskolánkról

Diákjaink tanulmányaikat jól megközelíthető kertvárosi környezetben, fiatalos, lendületes tanári kar segítségével folytathatják. Módszereink játékosak, fő célunk, hogy élményeket is adjunk a tudás mellé. Sportolóink és informatikusaink képzése is korszerű és gyakorlatorientált, rengeteg sporteszközzel és jól felszerelt számítógéptermekkel. Mindkét szakágon az érettségit követően 1 év alatt piacképes szakma szerezhető. 1999 áprilisa óta ECDL vizsgaközpont vagyunk.

Testnevelő tanáraink remek szakemberek, melyet számos városi és országos győzelem mutat, legyen szó kézilabdáról, kosárlabdáról vagy röplabdáról. Olyan hírességek kerültek ki falaink közül, mint a magyar válogatottban is bizonyító csatár, a levegő ura, vagy a magyar férfi tenisz egyik nagy reménysége, aki 17 éves kora ellenére már tizenegyszeres magyar bajnok.

Célunk, hogy értékes embereket képezzünk, akik megállják a helyüket a felnőtt életben. Ehhez próbálunk segítséget nyújtani azzal, hogy lehetőséget biztosítunk két idegen nyelv tanulására, és aki többet szeretne gyakorolni, a délutáni tanulószobán is megteheti.

Eredményeink

Iskolánk a komplex instrukciós program (KIP) minősített iskolája.

A T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktató Központ felmérése alapján tagintézményünk a második legjobb szakgimnázium lett a 2018/2019-e tanévben. A felmérésben a középszintű érettségi vizsgák eredményeit, a lemorzsolódási mutatókat és a kompetenciamérések hozzáadott értékeit vették figyelembe.

A tagintézményünk módszertani munkaközössége Miniszteri Dicséretet kapott 2019-ben.

A XVIII. kerületi Önkormányzat testülete 2020-ban iskolánkat a „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kerületért Díj” kitüntetést adományozta a nevelőtestületünknek.

English Introduction to our School


Oktatóink

Iskolánk oktatóinak listája a 2021-22-es tanévben

Osztályaink

Iskolánk egykori osztályainak tablói

Képzéseink:

Technikus képzés (9-13. évfolyam):
- az öt éves képzés érettségivel és komplex szakmai vizsgával zárul.
- A 12. évfolyamán a nyári szünetben a sport ágazaton tanulóknak összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venni.

BŐVEBBEN

Választható szakmák:

Informatika ágazati képzés:
- szoftverfejlesztő és -tesztelő (tagozatkód: 1201, szakképesítés száma: 506131203)

Sportágazati képzés:
- fitness-wellness instruktor (tagozatkód: 1203, szakképesítés száma: 510142001)
- sportedző (labdarúgás) - sportszervező (tagozatkód: 1204, szakképesítés száma: 510142002)

Nyomtatott tájékoztató

BŐVEBBEN


Pogány Frigyes (1908-1976)

Pogány Frigyes

Építész, műegyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa, Ybl díjas. Főleg újkori építésztörténettel, építészelmélettel és városesztétikai kérdésekkel foglalkozott.

Iskoláit Budapesten végezte, 1933-ban építészmérnöki diplomát szerzett.

1933-35-ig a Hunnia Filmgyárban díszlettervező.

1935-től a Budapesti Építési Főigazgatóságnál teljesített szolgálatot, amely hivatal a városépítészeti, művészeti és műemléki ügyekkel foglalkozott.

1949-től a Fővárosi Tervező Intézetbe került, majd a Budapesti Városépítési Tervező Irodában a városesztétikai műterem vezetője. Sok városrendezési tervet készítettek az Ő irányításával (pl. Dunapartok, Belváros, szállodasor stb.).

1953-tól az Országos Építési Hivatal műemléki osztályának vezetője.

1952-től docensként a Városépítési Tanszéken tanított, ahol a diplomatervezés irányítója volt. Ezzel párhuzamosan művészettörténeti tanárként is működött. 1958-től az Építészettörténeti Tanszéken egyetemi tanári kinevezést nyert. 1964-től a Magyar Iparművészeti Főiskola vezetésével bízták meg. Ezt az állást a műegyetemi tanári állással párhuzamosan töltötte be.

Néhény kitüntetése:
1955-ben tudományos munkájáért az Ybl Miklós díj I-es fokozata,
1963-ban a TIT-ben végzett munkájáért, előadásaiért Bugát Pál dij,
1966-ban Állami Dij,
1968-ban ill. 1970-ben a Munka Érdemrend arany fokozata.

1956-ban disszertációjának megvédése után a műszaki tudományok kandidátusa. 1969-ben a művészettörténet tudományok doktora címet nyerte el. Tagja volt az MTA Építészettörténeti és Elméleti Bizottságának stb.

A Műegyetemen az Építészmérnöki és Építőmérnöki karon valamint a Képzőművészeti ill. az Iparművészeti Főiskolán több tárgyat oktatott. Pályafutása során közel 6000 előadást tartott. Tizenegy könyve jelent meg, számos több kiadásban is. Sok cikket írt, ezek közül több, idegen nyelven is megjelent, illetőleg külföldi szaklapokban. Könyveihez cikkeihez a fényképeket mindig sajátmaga készítette. Könyveinek teljes műszaki szerkesztését nyomdai felügyeletét sajátmaga végezte. Számos könyvversenyen díjat nyert.

Fontosabb művei:
Belső terek művészete (1958)
Szobrászat és festészet az építőművészetben (1959)
Terek és utcák művészete (1961)


oh

„Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kerületért Díj"


Az 1989-ben alapított BKSZC Pogány Frigyes Technikuma tavaly ünnepelte 30. évfordulóját. Az iskola telephelye a XVIII. kerületben van, ezért a beiskolázási körzetét is jórészt ez a kerület teszi ki.

Az iskola az alapítása óta folyamatosan olyan diákokkal foglalkozik, akik az általános iskolai teljesítményük alapján esélyt sem kapnak elitebbnek számító középiskolákban. Ezeket a tanulókat juttatja el a sikeres érettségi vizsgához, a székképző évfolyamon pedig a komplex szakmai vizsgához.

Az építőipari szakképzésben végzett kiemelkedő munkájáért 2005-ben Forter Gyula kitüntetést vehetett át a szakmai munkaközösség a Nemzeti Kulturális Minisztériumtól.


A nevelőtestület mindig oroszlánrészt vállal a Kerületi Diákhetek rendezvényeiben szervezőként, lebonyolítóként, versenyeztetőként is

A hejőkeresztúri Komplex Instrukciós Program megalkotója személyesen adományozta a "Minősített Iskola" címet 2018-ban a tagintézménynek. Ezzel a címmel jelenleg 6 iskola büszkélkedhet az országban.

A módszertani munkaközösség kiváló munkájáért a miniszter Dicsérő Oklevelét vehette át az intézmény

A nevelőtestület szakmai munkájának magas színvonalát bizonyítja, hogy a tavalyi tanévben végzett munkája alapján a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ felmérése szerint az iskola Budapest második legjobb szagimnáziumának sorolódott be.


A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányazának Képviselő-testülete elismerését fejezi ki a hátrányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási feladatainak magas szintű ellátásáért.


oh

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE


Iskolánk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Pogány Frigyes Technikumot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.


A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.


Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.


A bázisintézmény jógyakorlatai:


  • Komplex Alapprogram (KAP) a középfokú oktatásban, kiemelve a Komplex instrukciós program (KIP) szerint szerveződő tanórákat
  • A jógyakorlatról bővebben

    Kapcsolattartó:

    Hakkel Ildikó

    Telefon: 06-1-290-0642

    Email: poganyszki2011@gmail.com