Pogány Frigyes Szakgimnázium
Fejléc

egy százalék

Elektronikus napló

Humán mk.

Infótanár blog

Infó tananyagok

Angol segédletek

BKSZC

ECDL

Iskolai levelezés

Az iskolák listája

Kérjük a dokumentumok oldal megnyitását követően győződjön meg róla, hogy frissített tartalmat jelenít meg, és nem egy korábbi, gyorsítótárból előhívott változatát látja az oldalnak. Ehhez nyomja meg az F5 billentyűt vagy a frissítés gombot.

Felkészülési segédlet a javító vizsgákhoz

Anatómia 11.

Angol 10.

Angol

Biológia 11.

Edzéselmélet 9.

Edzéselmélet 10.

Gimnasztika 9-11.

Gimnasztika 12.

Komplex természettudományos tantárgy

Matematika 9.

Matematika 10.

Német 12.

Testnevelés 10.

Testnevelés 10. (szóbeli)

Történelem 11.

Tankönyv 2018

Igénylőlap - (docx)

Tankönyvellátás 2018/19 - (docx)

Igénylőlap - (pdf)

Tankönyvellátás 2018/19 - (pdf)

Alap dokumentumok

Házirend

Szakgimnáziumi kerettanterv
Szervezeti és működési szabályzat
Pedagógiai program
A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

Szakképzési kerettantervek

Sportedző (a sportág megjelőlésével)

Fitness-wellness instruktor

Szoftverfejlesztő

Munkatervek

Ütemterv
Órarend
Délutáni foglalkozások
Vezetői ügyelet

Tájékoztatók

112-es segélyhívószám

Pedagógus fogadóórák időpontjai

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése

Szakmai középszintű érettségi követelmények

Teendők gyógytestnevelési kérelem esetén

Diákmunka

Hőségriadóval kapcsolatos tudnivalók

Tanköteles tanuló jogviszonyának megszüntetése

Szülői kérvény kiiratkozáshoz

Befogadó nyilatkozat

Egyéb

ISK/sportágazati alapismeretek alóli felmentési kérelem

Testnevelés óra alóli felmentési kérelem

Közzétételi statisztika

Pedagógusaink végzettségei

Kérelem másodlat kiállításához

Pogány Frigyes Szakközépiskoláért Alapítvány rendelkező nyilatkozat
Pogány Frigyes Emlékplakett
ECDL jelentkezési lap
Telefon mellékek